WELCOME TO BSB POWER THAILAND
02-0478707-9
battery@transpowers.com

Home > Company Profile

บีเอสบี เพาเวอร์ จำกัด (BSB) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในการแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่และระบบการจัดเก็บพลังงาน บริษัท เริ่มต้นการพัฒนาโทรคมนาคมขั้นสูงและระบบการจัดเก็บพลังงานตั้งแต่ปี 1996 และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2011 หลังจากได้รับการปรับสร้างองค์กร  บีเอสบี  มีสำนักงานใหญ่ในเซินเจิ้น ประเทศจีน และมีสามบริษัทย่อย คือ ศูนย์ R & D ตั้งอยู่ในหวู่ฮั่นโรงงานในมณฑลหูเป่ย  VRLA และ Torrent ผลิตแบตเตอรี่อยู่ในหูเป่ย  บีเอสบี ได้มีการตั้งสาขาการขายในประเทศฝรั่งเศส, ปากีสถาน, ไทยและอินโดนีเซียเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นในทุกท้องถิ่น

ปรัชญาการทำธุรกิจหลักของ บีเอสบี คือการรับฟังด้วยหัวใจและมุ่งเน้นให้ความสำเร็จแก่ลูกค้า ทางบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อบริษัทพลังงานไฟฟ้าที่ทั่วโลกรู้จักกันดี และได้รับความไว้วางใจอย่างมาก  รวมถึงความท้าทายและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การพัฒนาการปรับปรุงต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดย บีเอสบี ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกและเติบโตเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานทดแทน

บีเอสบี  ใช้พลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาในยุคพลังงานใหม่ เพื่อรับมือกับความต้องการใหม่และความท้าทายขององค์กรโทรคมนาคมทั่วโลก พลังงานทดแทนและขอบข่ายอื่นๆ บีเอสบีเปิดตัว XT แบตเตอรี่สำหรับการใช้งานที่มีอุณภูมิสุงมากๆกับไฮบริดเจล เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสุง และ T-BESS ระบบการจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ขนาดหลายเมกะวัตต์และผลิตภัณฑ์ใหม่อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับจากตลาด เนื่องจากประสิทธิภาพเชื่อถือได้ของ บีเอสบี และความรู้จริงในเรื่องเทคโนโลยี

บีเอสบีมีการจัดตั้ง “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการขนส่งที่ดีเยี่ยม เป็นนโยบายที่มีคุณภาพของ บริษัท ฯ บริษัทจัดตั้งขึ้นด้วยการจัดการอย่างมีคุณภาพ ในการควบคุมของการผลิตขั้นสุง และกระบวนการครอบคุมวงจรทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ บีเอสบีมีการจัดการการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของเราคือ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเก็บพลังงาน และมุ่งมั่นที่จะเห็นความสำเร็จของลูกค้า นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การทำงานหนัก การทำงานเป็นทีม ยอมรับการวิจารณ์ตนเอง บีเอสบีมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแบตเตอรี่ พลังงานสำรองระดับโลก โดยผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคโนโลยีและบริการ

01 02 03 04
นวัตกรรมทางเทคนิค มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

Home

About BSB

Product & Solutions

Service & Locations

Technology & Support