WELCOME TO BSB POWER THAILAND
02-0478707-9
battery@transpowers.com

Home > Customer Service

การบริการเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมในองค์กรมันไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่หรือกฏข้อบังคับภายใน BSB Power

แต่มันคือแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเรา โดยมีการปลูกฝังความคิดเหล่านี้ให้เป็นพฤติกรรมของพวกเราในองค์กร มีการให้บริการอย่างมืออาชีพ ในส่วนของลูกค้าและการมุ่งมั่นในส่วนของผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ BSB จะให้กับทุกคน

  • การวิจัยและพัฒนา ชนิดของแบตเตอรี่ (รูปทรง,ขนาด,ความจุ,สัญลักษณ์โลโก้ ฯลฯ) ทางเราจะให้คำแนะนำวิธีการดูแลแก้ปํญหาที่ดีที่สุด หลังจากที่ได้รับการศึกษาและมีความเข้าใจในด้านต้องการต่างๆของลูกค้า
  • การฝึกอบรมและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ทางเรามุ่งเน้นให้มีการฝึกอบรมให้มีความเป็นมืออาชีพ เช่น การวางแผนการติดตั้ง รวมถึงกระบวนการใช้งานแบตเตอรี่ก่อนและหลังการสั่งซื้อ
  • การแชร์ข้อมูล เมื่อคุณได้มีการติดต่อกับทาง BSB Power ทางเราจะมีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานโดยรวมที่ประกอบด้วย รายงานต่างๆรวมถึงตารางการทำงานของเรา,แผนการผลิต,สถานะการทำงานและผลการตรวจสอบแบตเตอรี่
  • การบริการที่สมบูรณ์แบบ ทางเราจะช่วยคุณในส่วนของการเลือกหรือจัดหาวิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่,ตัวเชื่อมต่อ ,สายเคเบิล,การเทสอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวแบตเตอรี่
  • ธุรกิจบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆของพนักงานที่มีประสบการณ์
  • ทาง BSB มีประสบการณ์ที่ยาวนานในเรื่องของการอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ดีเทียบเท่ากับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ,การแสดงสินค้าและธุรกิจอื่นๆ

Home

About BSB

Product & Solutions

Service & Locations

Technology & Support