WELCOME TO BSB POWER THAILAND
02-0478707-9
battery@transpowers.com

Home > Research and Development

การวิจัยและพัฒนา

เรามีความภูมิใจในทีมฝ่าย R&B ของเรา ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยถึง 20 คน รวมไปถึงนักวิศวะกรที่มีประสบการณ์สูงรวมอยู่ถึง 5 ตำแหน่ง ทั้งสิ้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี การควบคุมอุตสาหกรรม มีการทำงานกับกลุ่มผู้นำวิศวะกรที่มาจากโรงงานที่มีชื่อเสียง ที่จะมาร่วมพาเราให้เติบโตไปเป็นหนึ่งในผู้นำในการวิจัยและพัฒนาของ SLA&VRLA แบตเตอรี่

เป็นการใช้ห้องปฎิบัติการร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดของห้องทดลองเรา พวกเราตอบสนองความน่าเชื่อถือทั้งในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคต ในเรื่องของการจัดหาพลังงานให้กับลูกค้าและนวัตกรรมในเวลาสั้นๆ

R&D Center

Home

About BSB

Product & Solutions

Service & Locations

Technology & Support